Prófécia Magyarországról

   1Kor 14:32 És a próféták szellemei engednek a prófétáknak;

  2Pét 1:19 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
   2Pét 1:20 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
   2Pét 1:21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

   Jel 19:10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme.

   Jel 12:17 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra (Jézus Krisztus menyasszonya, a Bárány felesége, Krisztus teste – ekklészia), és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

G1577   ἐκκλησία (ekklészia) 1) gyűlés, népgyűlés 2) egyház, gyülekezet (szó szerint: kihívottak közössége)

   Jel 21:9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.

 

 

 

https://varadikarolibiblia.blogspot.hu/2018/03/profecia-ertelmezessel.html

https://varadikarolibiblia.blogspot.hu/2018/05/profecia-kiegeszitese-magyarazattal.html

 

A keskeny út – Frank McEleny

keskeny út - narrow way

Forrás: https://acalltotheremnant.com/2017/08/05/the-narrow-way/

PDF formátumban letölthető itt

Az út egyre keskenyebb lesz és az emelkedő egyre meredekebb és veszélyesebb, amin a szentek Isten országába bejutnak. Nincs vissza út, csak előre van és felfelé, nem számít, hogy mit tartogat az előttünk lévő út. Amikor a világ figyelemmel kíséri az Isten országában élő szenteket, akkor csak a természetes szemükkel látják őket. Amikor próbákat és szenvedéseket látnak, akkor valamilyen kudarcot és elutasítottságot látnak, a mi próbáink azonban a szobrász kalapácsütései. A nagy szobrász formál minket, hogy valóban beilleszkedjünk az Ő dicsőséges templomába.

Ki fogja magát átengedni a szobrász kalapácsütéseinek? Ki fog biztosan megállni a próbákban, a szenvedésekben és az üldöztetésekben? Ki fog egy ilyen utat választani, ahol a legnagyobb sötétségben fénylik a világosságunk és az Ő dicsőségének bizonyságai? Engedelmes keresztyén leszel? Engeded, hogy az Úr formáljon téged? Képviseled a Mestert minden helyzetben? Képes vagy örvendezni a legnagyobb mélységekben?

A legerősebb ütések az ellenség királysága ellen…

View original post 87 további szó

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 4. rész

"Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget"

 Részletek LANCE LAMBERT What is God doing? c. könyvéből

Az 1- 3. rész itt olvasható:

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 1. rész 

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 2. rész

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 3. rész, A lámpatartó

A hatodik tanulság: a létrehozott építőanyag soha nem vész el

A Biblia utolsó két fejezetében, a Jelenések 21. és 22. részében minden az Isten városáról szól, az Új Jeruzsálemről, a Bárány menyasszonyáról. Ez a város, amely teljesen szimbolikus, három dologból épül fel: aranyból, amely meg van tisztítva és olyan átlátszó, mint a kristály; drága kő, amely a város alapját képezi, olyan folyamat során alakult ki, hogy hihetetlenül gyönyörűvé lett; és gyöngy, amely fájdalmon keresztül érlelődött a kagyló legpuhább részében, és ebből áll a város tizenkét kapuja. Ez a három az egyedüli építőanyag, és mind a három Krisztusról beszél: Krisztus természetéről, Krisztus szenvedéseiről és Krisztus életéről. Az Ő kikutathatatlan gazdagságáról beszél, amely a miénk.

View original post 255 további szó

Hol van az igazi dicsőség forrása ? – Isten elrejtett bölcsessége –

DICSŐSÉGESŐ KONFERENCIÁK, avagy HOL VAN AZ ÚR DICSŐSÉGE ? – ISTEN ELREJTETT BÖLCSESSÉGE, ÉS A DICSŐSÉG VALÓDI FORRÁSA. – MI TESZ MÉLTATLANNÁ AZ ÚRVACSORÁHOZ ?
*
“Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ elvesző fejedelmeinek bölcsességét; Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:” (1.Kor.2:6-8,)
*
“Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. … “És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:” (Jn.17: 1, 5, 22,)
*
“Hálákat adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” (Mt. 11: 25-26,)

Életbevágóan fontos, hogy egy gyülekezet kialakítása az Úrtól kezdődjön

"Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget"

Radu Gavrilut

“És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára (a szentek helyreigazítására, a szolgálattétel végzésére, Vida), a Krisztus testének építésére” Ef. 4:11-12.

Az Igében sok szó esik azokról a gyülekezetekről, amelyek Pál apostol és az ő munkatársai nyomán jöttek létre. Miért nem esik szó más gyülekezetekről, mert hiszem, hogy voltak más gyülekezetek is abban az időben. „Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.”

Az elmúlt alkalommal mondtam azt, hogy minden gyülekezet egy apostol és egy evangélista szolgálata nyomán jön létre. Mit gondoltok azokról, akikről a Máté 7:22-ben olvastunk („Uram, Uram, nem a Te nevedben prófétáltunk-é?”), az ő szolgálatuk nyomán nem tértek meg emberek? De, igen! Az emberek ma is úgy gondolják, nagyon könnyű létre hozni egy gyülekezetet. Összegyűlünk, tanulmányozzuk az Igét stb. Nem így van! Mert „Ő adott némelyeket …”…

View original post 527 további szó

Mi a gyülekezet?

"Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget"

Bill Heroman

Valaki egy pontos körülírást kért. Az itt következő meghatározást a teljesség igénye nélkül közlöm.

A „gyülekezet” keresztyének folyamatban lévő közössége, melynek elsődleges célja és szüksége Krisztus. A „gyülekezet” emberek csoportja, akik napi szinten részt vesznek egymás életében, és alkalmanként „összejönnek”. A „gyülekezet” egy csoport hívő ember, akikben semmi közös nincs az Úr Jézus Krisztuson kívül, és azon a vágyon kívül, hogy Őt jobban megismerjék.

A „gyülekezet” nagyon sokba kerül, NEM egy hétköznapi, lezser dolog, de NEM is céljaim kielégítésére szolgál , és egyáltalán NEM jó abban, hogy szükségleteimet betöltse. A „gyülekezet” nem olyan hely, ahol mindenkivel egyetértek. A „gyülekezet” nem olyan hely, ahol a hozzám hasonló természetű emberek vigasztalnak engem a másokkal való konfliktusaimban. A „gyülekezet” az a hely, ahol megtaláljuk Őt… néha egymás miatt, néha egymás ellenére.

A „gyülekezet” NEM a keresztyén barátaim és ismerőseim laza kapcsolatrendszere. A „gyülekezet” NEM az a valóságos tény, hogy a világon…

View original post 352 további szó

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 3. rész: A lámpatartó

"Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget"

Részletek LANCE LAMBERT What is God doing? c. könyvéből

Az 1. és 2. rész itt olvasható:

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 1. rész 

Tanulságok a gyülekezet történelméből, 2. rész

Az ötödik tanulság: ahol Jézus bizonysága van, ott van Isten jelenléte

Úgy tűnik, minden a lámpatartó jelenlétével illetve hiányával van összefüggésben. A Jelenések 1-ben és a Zakariás 4-ben olvastunk erről. Nagyon világosan mondja az Ige, hogy a hét lámpatartó hét gyülekezet, és a Jelenések 2:5 azt is mondja,

„Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az első cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök és a te lámpatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz.”

Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi történt volna az Efézusi gyülekezettel, ha a lámpatartóját kimozdította volna az Úr a helyéből? Bizonyára, az újonnan született tagok továbbra is újonnan született tagok maradtak volna. És közülük hányan tudták volna, hogy a lámpatartó már nincs…

View original post 521 további szó